Joint Guard

Osnovne informacije


  • Naziv: Joint Guard
  • Organizator:: AU Garešnica
  • Br. Klubova: 16
  • Kotizacija: 50 HRK
  • Županija: Bjelovarsko-Bilogorska
  • GPS koordinate: Lat: 45.592659 | Lng: 16.866903
  • Trajanje susreta: 6
  • Vrijeme početka susreta: 29.04.2012. 05:00:00
  • Vrijeme završetka susreta: 29.04.2012. 11:00:00
Ažuriraj informacije

Joint GuardSAV IZNOS OD ZARADE KOTIZACIJA UPLAČUJE SE U HUMANITARNE SVRHE

Godina 2014,odmetnuta pokrajina Južna Ossetia je dobila samostalnost i na njene granice sa Georgiom su postavljenje UN snage.
Georgia je nezadovoljna sa ovakvim razvojem situacije postala punopravna članica NATO-a i dozvolila NATO snagama da postavi svoje baze na svome teritoriju. Utjecaj Rusije na odmetnutu pokrajinu Ossetiju sve više pada iako vojno još uvijek povezani, politički se udaljuju te samim time dolazi do opadanja financijske pomoći od strane Rusije te se vlast Južne Ossetije pritisnuta kroničnom nestašicom novčanih sredstava odlučuje na prodaju osiromašenog uranija terorističkoj organizaciji koja je stacionirana na teritoriju Azerbaijana. Transport osiromašenog uranija vrši se preko teritorija Georgie te su NATO snage dobile zadatak da obustave u potpunosti transport Uranija.

Suprostavljene strane:
Južna Ossetija potmognuta Ruskima snaga: Sve Ruske uniforme kao i timovi koji igraju sa replikama ruskog naoružanja. 1/4 svih prijavljenih igrača
Terrorist: Sve vrste replika i kombinacija odječe uz obveznu CRNI gornji dio (ispod ili iznad prsluka) 1/4 svih prijavljenih igrača *teroristi i snage Južne Ossetije su namjenjeni timovima koji nemaju definirani loadout tako da podijela takvih timova bude po principu istočno naoružanje odlazi pod Južnu Ossetiju a zapadno su obavezni crni gornji dijelovi odječe.

NATO kao i Georgian Armed Forces: Svi timovi koji pod svoj loadout imaju zapadnu kao i NATO tematiku. 1/2 svih prijavljenih igrača

Snage UN-a: Potkupljive jedinice koje čuvaju granicu između Južne Ossetije i Georgie , u dogovoru su i sa jednom i sa drugom stranom te kao takvi vrše razna cinkarenja kako NATo snagama tako i Južnoj Ossetiji. Ove snage budu činili domaćini susreta te kao takve budu se ujedno koristile i kao administratori.


Video Galerija


Ažuriraj informacijeBrzi pregled susreta


Brzi pregled klubovaAirsoft pojmovnik


Objašnjenje riječi, kratica i čestih pojmova korištenih u airsoftu.